WOMEN INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, KOLKATA

2/1, Anil Moitra Road,(10 & 10/1, Gariahat Road) Kolkata-700 019.
Date of Establishment : The 1st August, 1992 (01/08/1992)
Attendance of Trainee

Name of the Trainee

August,’13

September’13

October,’13

November,’13

December,’13

Secretarial Practice :

01.

Papri Mandal

92%

90%

93%

95%

90%

02.

Sharmila Ghosh

100%

95%

87%

84%

95%

03.

Joyeeta Sarkar

77%

86%

87%

84%

19%

04.

Juhi Shaw

85%

71%

73%

95%

90%

05.

Daliya Majumder

100%

96%

100%

89%

90%

06.

Ruma Kangsabanik

85%

86%

100%

79%

95%

07.

Sabana Ajmi

54%

86%

87%

100%

95%

08.

Rumpa Paul

85%

86%

73%

84%

86%

09.

Sanchita Pal

100%

86%

93%

89%

95%

10.

Puja Kumari

69%

90%

67%

53%

100%

Hair & Skin Care :

01.

Sumita Malakar

75%

61%

100%

95%

95%

02.

Manisha Das

75%

90%

86%

63%

66%

03.

Jaba Bairagi

77%

71%

87%

73%

71%

04.

Smita Sikdar

85%

61%

86%

95%

71%

05.

Madhumita Das

Absent

Absent

Absent

Absent

Absent

06.

Kalyani Patra

85%

90%

93%

95%

90%

07.

Kakali Adhikary

15%

04%

06%

26%

Absent

08.

Suparna Manna

87%

81%

80%

89%

61%

09.

Suprava Hazra

Absent

Absent

Absent

Absent

Absent

10.

Barna Biswas

92%

76%

93%

84%

86%

11.

Sumana Bhattacharjee

85%

71%

60%

68%

81%

12.

Soma Maity

77%

71%

Absent

Absent

Absent

13.

Sweta Adak

84%

61%

87%

79%

52%

14.

Susmita Chakraborty

92%

85%

93%

79%

90%

15.

Shama Parveen

100%

81%

93%

68%

81%

16.

Madhumita Saha

100%

95%

73%

89%

95%

17.

Basanti Ghosh

100%

90%

93%

84%

90%

18.

Madhumita Mondal

61%

81%

87%

68%

90%

19.

Soma Golui

77%

81%

86%

79%

81%

20.

Rokhsana Khatoon

92%

71%

80%

63%

52%

21.

Refika Khatun

38%

76%

73%

74%

81%

Computer Operator & Programming Assistant :

01.

Sumitra Sarkar

88.8%

85%

80%

78.9%

70%

02.

Shrabanti Mondal

66.6%

60%

66.6%

63.1

55%

03.

Jisha Majumder

100%

95%

80%

89.4%

90%

04.

Aparna Halder

33.3%

85%

Absent

36.8%

40%

05.

Munmun Halder

100%

95%

100%

100%

85%

06.

Maitri Bagchi

88.8%

85%

73.3%

78.9%

75%

07.

Monideepa Das

66.6%

90%

33%

Discharged

08.

Susmita Mondal

55.5%

80%

93.3%

73.6%

65%

09.

Sampa Majhi

55.5%

Discharged

10.

Ritapa Roy

22.2%

75%

Discharged

11.

Pritha Das

88.8%

85%

100%

73.6

65%

12.

Chandrani Roy

100%

75%

80%

36.8%

50%

13.

Nandika Nath

77.7%

05%

Discharged

14.

Titir Khan

77.7%

90%

93.3%

84.2%

90%

15.

Tusi Jana

100%

80%

60%

5.2%

40%

16.

Riya Das

66.6%

70%

86.6%

52.6%

85%

17.

Riya Das

55.5%

Discharged

18.

Rupa Dey

88.8%

90%

66.6%

89.4%

90%

19.

Suparna Chakraborty

66.6%

75%

86.6%

73.6%

75%

20.

Moumita Mukherjee

66.6%

85%

80%

68.4%

90%

21.

Keya Khatun

77.7%

75%

93.3%

73.6%

75%

22.

Sarika Sultana

100%

80%

60%

84.2%

85%

23.

Priyanka Saha

100%

80%

86.6%

84.2%

75%

24.

Madhumita Khanra

88.8%

90%

88.6%

63.1%

70%

25.

Bratati Chatterjee

77.7%

80%

60%

73.6%

65%

26.

Dipa Halder

88.8%

90%

80%

73.6%

95%

27.

Shubhasri Chakraborty

77.7%

75%

66.6%

73.6%

90%

28.

Papiya Debnath

100%

65%

86.6%

89.4%

30%

29.

Soma Nayek

100%

85%

100%

78.9%

85%

30.

Banashri Kayal

88.8%

90%

86.6%

42.1%

80%

31.

Anjali Kar

100%

65%

46.6%

21.1%

55%

32.

Kakoli Banik

88.8%

85%

93.3%

78.9%

95%

33.

Monisha Dutta

88.8%

75%

86.6%

86.4%

90%

34.

Nafisa Khatun

100%

85%

100%

89.4%

95%

35.

Payel Das

100%

90%

80%

98.4%

100%

36.

Baishakhi Manna

77.7%

80%

86.6%

84.2%

60%

37.

Sumita Nath

77.7

90%

80%

78.9%

90%

38.

Moumita Singha

88.8%

75%

100%

68.4%

45%

39.

Asghari Begum

88.8%

75%

80%

47.3%

80%

40.

Reshma Firdous

88.8%

95%

86.6%

31.5%

65%

41.

Ishrat Ara

66.6%

95%

73%

52.6%

55%

42.

Aparna Das

66.6%

40%

34%

52.6%

60%

43.

Rubeia Khatun

77.7%

80%

80%

42.1%

80%

44.

Sanchari Das

66.6%

75%

73.3%

47.3%

35%

45.

Piyali Paul

100%

90%

93%

89.4%

75%

46.

Palash Mandal

88.8%

90%

93.3%

63.1%

80%

47.

Mohan Choudhury

100%

90%

73%

63.1%

65%

48.

Manik Chakraborty

100%

90%

80%

68.4%

80%

49.

Partha Sarothi Das

88.8%

85%

80%

63.1%

90%

50.

Syed Abdur Rahman

77.7%

85%

86.6%

84.2%

55%

51.

Akash Chaudhury

100%

95%

93%

73.6%

70%

Mechanic Radio & Television :

01.

Rituparna Samanta

100%

86%

93%

68%

76%

02.

Aparupa Mondal

92%

95%

80%

58%

76%

03.

Sudha Bharti

85%

100%

100

89%

100%

04.

Rakhee Mukherjee

69%

0%

Discharged

05.

Pulak Mazumdar

100%

90%

87%

84%

76%

06.

Sukdev Sardar

100%

100%

100%

100%

100%

07.

Sujit Malik

100%

100%

100%

84%

95%

08.

Mrinal Bar

77%

0%

Discharged

09.

Shahid Rafi

92%

95%

100%

84%

52%

10.

Soumen Jana

92%

95%

100%

95%

95%

11.

Biswajit Chakrabarty

100%

95%

93%

89%

86%

12.

Tapan Sanpui

92%

90%

100%

95%

100%

13.

Bapi Karmakar

100%

100%

93%

95%

86%

14.

Sujit Kumar Mondal

54%

100%

100%

84%

100%

15.

Siddhartha Saha

100%

95%

87%

100%

100%

16.

Amit Ghosh

100%

95%

100%

100%

90%

Electronics Mechanic :

01.

Laxmi Bhunia

76.9%

95.2%

100%

94.7 %

100%

02.

Triparna Biswas

84.6%

66.6%

100%

73.6%

90.4%

03.

Soma Ghosh

100%

85.7%

93.3%

89.4%

95.2%

04.

Sampa Jana

92.3%

85.7%

100%

73.6%

95.2%

05.

Dipanwita Dey

69.2%

90.4%

93.3%

73.6%

85.7%

06.

Mousumi Sil

100%

85.7%

86.6%

89.4%

90.4%

07.

Nita Dey

84.6%

100%

100%

89.4%

90.4%

08.

Sonali Bera

76.9%

100%

86.6%

63.1%

80.9%

09.

Mousumi Ghosh

84.6%

95.2%

86.6%

68.4%

80.9%

10.

Mitali Biswas

92.3%

85.7%

93.3%

63.1%

80.9%

11.

Champa Mondal

84.6%

90.4%

96.6%

84.2%

85.7%

12.

Mamoni Gharami

92.3%

85.7%

93.3%

84.2%

95.2%

13.

Bithika Mondal

84.6%

85.7%

73.3%

73.6%

90.4%

14.

Minakshi Sardar

84.6%

66.6%

93.3%

84.2%

95.2%

15.

Sunita Kalwar

84.6%

100%

100%

78.9%

95.2%

16.

Biplab Karmakar

84.6%

90.4%

100%

84.2%

90.4%

17.

Anuradha Sharma

92.3%

100%

73.3%

84.2%

90.4%

Construction & Wood Working Sector :

01.

Bidisha Haldar

90.9%

85.7%

100%

100%

95.2%

02.

Swagata Das

100%

95.2%

86.6%

100%

85.7%

03.

Sumana Kayal

100%

71.4%

73.3%

89.4%

100%

04.

Rukshini Paul

100%

100%

100%

94.7%

100%

05.

Soumen Das

81.8%

66.6%

66.6%

36.8%

57.1%

06.

Pronab Sarkar

90.9%

71.4%

60%

68.4%

28.5%

07.

Joy Das

100%

95.2%

100%

94.7%

95.2%

08.

Mukesh Sardar

09%

66.6%

20%

0%

0%

09.

Joydipta Mondal

9%

0%

0%

0%

0%

10.

Sudeb Das

100%

61.9%

80%

68.4%

61.9%

11.

Snehangshu Sikdar

 

 

 

 

 

12.

Sudipta Naskar

81.8%

90%

93%

73%

71%

13.

Debasis Mondal

 

 

 

 

 

14.

Tapan Sardar

81%

100%

40%

63%

66%

15.

Pabitra Sarkar

100%

100%

73.3%

63.1%

71.4%

16.

Santu Naskar

90.9%

85.7%

86.6%

89.4%

85.7%

17.

Tanmay Naskar

100%

90.4%

100%

78.9%

85%

18.

Amalendu Ray

09%

90.4%

100%

94.7%

95%

19.

Surajit Biswas

90.9%

76.1%

80%

89.7%

76.1%

20.

Ramkrishna Halder

100%

85.7%

86.6%

100%

76.1%

21.

Jayanta Halder

100%

100%

86%

100%

57%

22.

Subhamoy Naskar

100%

95%

100%

89%

95%

23.

Raja Gayen

100%

100%

46%

84%

90%

24.

Tarak Nath Mondal

18%

04%

Discharged

25.

Abhijit Haldar

90.9%

90.4%

66.6%

84.2%

85.7%

26.

Apurba Naskar

18.1%

0%

0%

0%

47.6%

27.

Buddhadeb Paik

100%

80.9%

66.6%

73.6%

80.9%

28.

Sanu Mondal

81.8%

71.4%

73.3%

73.6%

71.4%

29.

Sourav Mondal

0%

0%

66.6%

0%

0%

30.

Anirban Dutta

81.8%

80.9%

46.6%

78.9%

80.9%

31.

Soumitra Halder

90.9%

80%

80%

63.1%

61.9%

32.

Rajdeep Deb

18%

4.7%

0%

0%

0%

33.

Rakibuddin Gazi

54%

33%

80%

57%

42%

34.

Suvendu Manna

100%

90%

100%

89%

95%

35.

Gopal Chandra Kamila

100%

100%

86%

73%

80%

36.

Suman Maji

100%

100%

80%

94%

100%

37.

Chinmoy Pramanik

81.8%

66.6%

86.6%

84.2%

85.7%

38.

Ajijur Rahaman Kaji

54.5%

0%

0%

0%

0%

39.

Tridip Dutta

72.l7%

76.19%

86.6%

52.63%

57%

40.

Soumik Jana

100%

80%

86.6%

68.4%

85%

41.

Sirajul Gazi

90%

95%

73%

84%

85%

42.

Israil Mondal

27%

Discharged

43.

Raju Mondal

90.9%

80.9%

86.6%

89.4%

80.9%

44.

Priya Patra

90.9%

61.9%

80%

68.4%

47.6%

45.

Abhijit Jana

63.61%

90.4%

86%

78.9%

76%

46.

Swarup Samanta

81.8%

80.9%

80%

57.8%

66.6%

47.

Pintu Manna

54%

14%

0%

0%

0%

48.

Raja Ghosh

100%

100%

86%

73%

100%

49.

Suvankar Ghosh

100%

85.7%

86.6%

84.2%

90.4%

50.

Subrata Biswas

90.9%

66.6%

66.6%

78.9%

71.4%

51.

Sourav Halder

63.6%

90.4%

86%

78.9%

85.7%

52.

Vivekananda Biswas

90%

95.2%

100%

94.7%

90%

53.

Sourav Mondal

90%

85%

93%

89%

85%

54.

Asish Ghosh

100%

100%

93%

100%

90%

55.

Bappadittya Ganguly

54.5%

66.6%

86.6%

78.9%

90.4%

56.

Dip Das

100%

100%

100%

100%

95.2%

57.

Jalal Uddin Sekh

63.6%

0%

0%

0%

0%

58.

Sandip Mondal

100%

80.9%

86.6%

73.6%

57%

59.

Saurav Majumder

81%

52%

60%

68%

47%

60.

Biswajit Howlader

81%

66%

46%

31%

71%

61.

Haran Ch Mondal

100%

85.7%

86.6%

84.2%

90.4%

62.

Mehadi Hossain Laskar

63.6%

76.1%

60%

15.7%

47.6%

63.

Nirmal Paul

45%

80%

80.9%

73.6%

76%

64.

Ansar Mistri

90%

47.6%

60%

36.8%

38%

65.

Partha Das

90%

85%

66%

52%

57%

66.

Rahul Mallick

72%

71%

20%

21%

14%

67.

Jayabrata Maity

100%

95.2%

93.3%

94.7%

100%

68.

Santu Maity

27.2%

38%

60%

66.6%

23.8%

69.

Prasanta Karmakar

100%

90.4%

100%

73.6%

85.7%

70.

Somnath Naiya

100%

90.4%

100%

84%

86%

71.

Rajat Mondal

45%

57%

66%

52%

52%

72.

Pratap Mandal

100%

100%

60%

57%

80%

73.

Amarjeet Sharma

54.5%

95.2%

100%

100%

80.9%

74.

Biswajit Paul

90.9%

90.4%

90.3%

100%

85.7%

75.

Sutanu Chakraborty

100%

80.9%

60%

52.6%

85.7%

76.

Sk Jishan Ali

54.5%

42%

6.6%

0%

0%

77.

Soumya Gayen

90%

80%

86%

73%

90%